Dankzij hen

In het laatste decennium heeft Meijer zich als strafrechtspecialist kunnen ontwikkelen mede door een nauwe samenwerking met een aantal talentvolle mede-auteurs. Zo heeft het standaardwerk Leerstukken Strafrecht (Meijer, Seuters, ter Haar) zich de laatste jaren ontwikkeld tot een boek dat door diverse instellingen, zoals de SSR, de Hoge School Arnhem-Nijmegen en de Haagse Hogeschool, wordt gebruikt bij het onderwijzen van strafrecht.

De studieboeken Elementair Formeel Strafrecht en Elementair Materieel Strafrecht (geschreven samen met ter Haar en Seuters) behoren vanaf het studiejaar 2015/2016 tot de verplichte studiestof van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen.

De navolgende auteurs hebben aan dit alles een  belangrijke bijdrage geleverd:

Rob ter Haar is na zijn studie Nederlands recht (met specialisatie strafrecht) gaan werken als juridisch medewerker in de strafsector van de toenmalige rechtbank Zwolle-Lelystad. In 2008 heeft hij de overstap gemaakt naar het openbaar ministerie alwaar hij werkzaam is geweest als senior onderzoeker bij de cassatiedesk. Thans is hij werkzaam als docent bij de Vrije Universiteit in Amsterdam. Rob is co-auteur van de werken Leerstukken Strafrecht en Elementair Materieel Strafrecht (EMS),  Elementair Formeel Strafrecht (EFS) en de edities noodweer en vormverzuimen uit de reeks Praktijkwijzer Strafrecht. Ook is hij mede-auteur van het handboek “De weg naar het moderne vonnis” dat als leidraad dient bij de nieuwe initiële opleiding voor rechters bij de SSR. Rob heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan, de laatste is (in samenwerking met N. Rozemond) gepubliceerd in het Tijdschrift Praktijkwijzer Strafrecht (TPWS 2017/2) onder de titel “Culpa in causa in het criminele milieu. De rechtsgevolgen van het ontbreken van rechtsordehandhaving op het noodweerrecht”.

Annemarie Seuters voltooide in 2007 haar studie Nederlands recht (met specialisatie strafrecht) aan de Rijksuniversiteit Groningen en trad hierna in dienst als juridisch medewerker bij de strafsector van de toenmalige rechtbank Zwolle-Lelystad. Zij heeft als high potential een traject doorlopen met ondermeer een tienmaandse stage bij het openbaar ministerie. Thans is zij als senior juridisch medewerker werkzaam op de afdeling familie en jeugd van de rechtbank Overijssel. Annemarie is co-auteur van de werken Leerstukken Strafrecht en Elementair (Materieel en Formeel) Strafrecht.

Om de theatercolleges mogelijk te maken is samenwerking nodig met professionals op technisch- en inhoudelijk gebied. De colleges zijn tot op heden mede mogelijk gemaakt door:

Rob ter Haar, juridisch inhoudelijke ondersteuning,

Rick Witteveen, fotografie en beeld,

Mark Pollema, fotografie en promo materiaal,

Kees Meijer, techniek en belichting,

Bas Jonas, techniek-inhoud.

Ruben Meijer, mentale en inhoudelijke ondersteuning.