Actueel

Na een succesvolle theatertour 2017 gaat binnenkort een nieuwe versie van “Strafrecht? Levensecht” van start in het Nutshuis in Den Haag (try out). Deze voorstelling staat gepland op 13 oktober a.s. te 20.00 uur en is inmiddels uitverkocht.

Deze fonkelnieuwe versie is tot stand gekomen in samenwerking met theatergoeroe Kees Meijer (geen familie), Bas Jonas (techniek) en Kik Productions en belooft toeschouwers een inspirerende, leerzame maar ook boeiende avond.

Speellijst seizoen 2018/2019

zaterdag, 13 oktober 2018, Het Nutshuis Den Haag. Aanvang 20.00 uur. (uitverkocht)

vrijdag, 9 november 2018, de Schuur te Zevenbergen (try out), aanvang 20.15 uur.

zaterdag, 24 november 2018, Schouwburg Deventer (kaartverkoop is begonnen: www.deventerschouwburg.nl). Aanvang 20.30 uur.

donderdag 14 maart 2019 Odeon Zwolle.

 

(Foto: Whitemoor Photography)

Met ingang van het theaterseizoen 2019/2020 zal Meijer gaan samenwerken met het impresariaat van Hans Kik productions gevestigd in Utrecht.


Op 28 september jl. stond Meijer tijdens de Dag voor de Rechtspraak in Utrecht op de planken met zijn theatercollege “Strafrecht? Levensecht!” Om een indruk te krijgen is een compilatie van het theatercollege plus een leader te vinden op youtube onder de naam Gerlof Meijer.

Een leader van zijn optreden op de Dag voor de Rechtspraak is te vinden op de link: https://vimeo.com/236894285/e3d703585e.  De leader is ook te vinden onder het menu interviews/perspublicaties.


In de editie van 11 december 2017 is in de NRC een artikel aan de achtergronden en ambities van Meijer gewijd. Dit artikel is te vinden onder het menu interviews/perspublicaties.

_______________________________

Vorig jaar verscheen het boek “De weg naar het moderne strafvonnis” dat is geschreven in opdracht van de SSR, het opleidingsinstituut van de rechterlijke macht. Het is van de hand van Rob ter Haar en Gerlof Meijer en bevat een legio aan onderwerpen over het strafrecht en strafvordering, beginnend met de aanleiding van een strafrechtelijk onderzoek tot aan het uiteindelijke strafvonnis. Ook belangrijke kernwaarden zoals onafhankelijkheid, integriteit, de rechterlijke attitude en professionaliteit komen aan de orde. Het boek wordt sinds 1 januari 2016 gebruikt bij de opleidingen tot rechter en juridisch medewerker bij de rechtspraak. Inmiddels is er ook belangstelling vanuit de advocatuur voor het boek. Thans wordt gewerkt aan een tweede druk, deadline 1 april 2019.


De Hogeschool Arnhem-Nijmegen maakt bij haar studie HBO-rechten gebruik van een tweetal boeken van de hand van ter Haar, Meijer en Seuters. Het gaat om de edities Elementair Formeel Strafrecht (EFS) en Elementair Materieel Strafrecht (EMS). Het eerste boek is nieuw geschreven, het laatstgenoemde boek verscheen in een tweede druk. De uitgever is Kluwer.

Voor het nieuwe studiejaar 2018-2019 zijn twee nieuwe drukken verschenen en inmiddels verkrijgbaar.

Op 31 mei jl. heeft Meijer het Nederlands Dictee van de HAN voorgedragen. Aansluitend heeft hij een compilatie van de 2.0 versie van zijn theatercollege gegeven. Hieronder de prachtige promo die is gemaakt door Stefan Beljon.


Inmiddels is de vierde druk van Leerstukken Strafrecht verschenen in een zodanige omvang (880 pagina’s) dat gesproken kan worden van een Handboek dat zich uitstrekt over het formele en materiële strafrecht aan de hand van een groot aantal leerstukken.

Het boek is bewerkt door Rob ter Haar en Sabine van den Brink.


leergang%20strafrecht%202016-2017


Nieuw in 2016 was de cursus Het strafvonnis, je kunt er op schieten bedoeld voor de advocatuur. Bestendige jurisprudentie van de Hoge Raad leert dat het belangrijk is om een verweer of uitdrukkelijk standpunt goed te onderbouwen en te motiveren. In deze eendaagse cursus, die in 2018 tweemaal door de Academie voor de Rechtspraak wordt georganiseerd, wordt een inkijk gegeven in de wijze waarop een strafvonnis door de strafrechter wordt opgebouwd. (zie www.avdr.nl)


De cursus Vijf tinten grijs in het strafrecht is een succes gebleken. Ook in 2018  zal deze cursus worden georganiseerd door de Rechtrotonde en worden gedoceerd door Meijer. De volgende editie staat gepland op dinsdag 4 december a.s. (zie www.derechtrotonde.nl)


Voor 2018 is een geheel nieuwe webinarlijn strafrecht en strafvordering ontwikkeld door Meijer. De webinars van Meijer zijn inmiddels gegeven op 18 en 25 september jl en zijn on demand te zien. Als u meer informatie wilt, wordt u verwezen naar de website van de AvdR: www.avdr.nl onder het kopje webinars.


Voor de OSR Utrecht verzorgt Meijer een tweetal cursussen. De verdiepingscursus Formeel Strafrecht wordt gegeven op dinsdag 20 november a.s. door ter Haar en Meijer. De cursus dwangmiddelen door het koppel Mayke Goris en Meijer op dinsdag 18 december 2018. Voor inschrijvingen: www.osr.nl.


Er wordt thans door ter Haar en Meijer gewerkt aan een tweede druk van het boek “De weg naar het moderne strafvonnis” dat als leidraad wordt gebruikt door de SSR, het opleidingsinstituut van de rechterlijke macht. Verwachting is dat de nieuwe druk in de zomer van 2019 gereed zal zijn.


Een geheel nieuw ontwikkelde cursus is de cursus “Masterclass verdieping formeel strafrecht” dat Meijer geeft in opdracht van de AvdR.

De eerstvolgende uitvoering staat gepland  op dinsdag 27 november 2018. De cursus wordt gegeven op kasteel Waardenburg.


 

 

 

 

avdr-logo         266px-UvA-logo-english           logo_rr