cursus: Het strafvonnis, je kunt er op schieten!

Dit is een in 2014 ontwikkelde cursus op verzoek van de Academie voor de Rechtspraktijk en een vervolg op een soort gelijke cursus die aangeboden wordt op het civielrechtelijke vlak.

Het geeft advocaten of andere geïnteresseerden in de strafrechtpraktijk inzicht in de wijze waarop een strafrechtelijk vonnis tot stand komt. Op welke complicaties stuit de strafrechter en waar dient hij met name op te letten?

Van groot belang is dat al voor het concipiëren van het vonnis voor de rechter, in de praktijk meestal de juridisch medewerker, duidelijk is welke bewijsmiddelen zullen worden gehanteerd bij een veroordeling en dat een inventarisatie heeft plaatsgevonden van de verweren en uitdrukkelijk onderbouwde standpunten die naar voren zijn gebracht tijdens het onderzoek ter terechtzitting. Is voldaan aan de stelplicht en dient dus gerespondeerd te worden?

Recente ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het strafproces zich meer en meer richt op hetgeen procespartijen verdeeld houdt en dat bespreking over hetgeen geen verschil van mening bestaat in beginsel achterwege kan worden gelaten.

Door het vonnis te bezien vanuit de visie van de strafrechter kunnen anderen hier hun voordeel mee doen. Kortom: waar liggen de mogelijkheden voor de verdediging?

bob10

De cursus heeft inmiddels drie keer plaatsgevonden en heeft een zeer goede evaluatie (9,8) gehad. Kennelijk voldoet het aan een behoefte binnen in de advocatuur. Er zijn nog geen  nieuwe uitvoeringen gepland.